Firma JURMOS oferuje pracodawcom i osobom fizycznym
doradztwo i pomoc w legalizacji pobytu oraz w zatrudnieniu obcokrajowców.

Doradztwo dla Cudzoziemców
zezwolenia, pozwolenia na pracę, pobyt, relokacja.
Nikt inny nie pomoże Ci lepiej!

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW LEGALIZACJA POBYTU

Firma JURMOS

oferuje pracodawcom i osobom fizycznym doradztwo i pomoc w legalizacji pobytu i zatrudnieniu obcokrajowców.

OFERTA

Kompleksowa obsługa cudzoziemców. Legalizacja pobytu.
1. Uzyskanie wizy poza granicami Polski i przedłużenie każdego rodzaju wizy na terenie Polski.
2. Uzyskanie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Republik Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej.
3. Uzyskanie zezwolenia na prace, przedłużenie zezwoleniana prace.
4. Zezwolenie na pobyt czasowy na terenie RP.
S. Zezwolenie na pobyt Rezydenta długoterminowego WE.
6. Zezwolenie na pobyt stały.
7. Obywatelstwo Polskie.

Kontakt

tel. 728 440 013
jurek.moskalik@gmail.com
skype: jurmos4066